posted on February 2nd 2016 in NYHETER with 0 Comments /

Fredag formiddag gikk «Inger Hildur» fra kai i Harøysund for å gå til Herøy og kaia til Ervik & Sævik AS.

Ervik & Sævik har de siste årene arbeidet for å utvide driftsgrunnlaget for ringnotsnurperen «Christina E». Rita Sævik og Espen Ervik gleder seg nå over at de etter lang tids arbeid er kommet i mål med avtalen om overtagelse av «Inger Hildur».

– Det åpner for spennende år fremover i lag med ansatte både om bord og på kontoret.

Eierne av Ervik & Sævik sier kjøpet også er et resultat av deres strategi om å fortsatt være en viktig aktør i pelagisk næring.

– Vi har valgt å være i fiskerinæringen og har nå investert for fremtiden, forteller daglig leder Rita Sævik.

Rita sier rederiet gjennom kjøpet av «Inger Hildur» har gitt mannskapet forbedret inntektsgrunnlag og styrket rederiets konkurransekraft.

– Vi har lagt grunnlag for å ytterligere styrke og skape solide arbeidsplasser for mannskapet på «Christina E».

 

Nødvendig investering

Rita og Espen mener det er nødvendig å gjøre denne investeringen for å være med i utviklingen og være en del av næringen, og ønsker i denne sammenheng å rekke en ekstra takk til Sparebank 1 SMN for å være med på laget.

– Det er fiskere vi skal være og vil være. Og vi ønsker å drive på lik linje med andre rederi – kanskje helst litt bedre med å tilby en skikkelig båt og et skikkelig driftsgrunnlag.

De to eierne forteller de ikke verken har hatt eller har planer om å selge «Christina E». Mannskapet på «Christina E» klargjør nå båten for årets sesong med vinterlodde på Island før de skal videre på kolmulefiske og inn i et nytt driftsår med styrket driftsgrunnlag hvor 2 båters kvoter skal fiskes. Fartøyet Inger Hildur vil bli lagt ut for salg.

A4_IngerHildur
PageLines-5.jpg

about the author: Birgitte Kvalsvik

Please let us know your thoughts...