posted on April 5th 2017 in NYHETER with 0 Comments /

Christina E er for tiden på forskningsoppdrag for Havforskningsinstituttet. Vi er i Barentshavet for hvor vi ved hjelp av en CTD måler undersøker vannets saltholdighet og temperatur i forskjellige dybder på dens ferd ned gjennom havdypet. Slik kan forskerne finne ut hvordan havstrømmene beveger seg i forskjellige nivåer i vannsøyla.

 

about the author: Birgitte Kvalsvik

Please let us know your thoughts...