Christina E

 

 

«Christina E» er ett multifartøy som i tillegg til å være en topp moderne fiskebåt som også kan utføre offshoreoppdrag og forskningsoperasjoner. Det 80,4 meter lange og 16,6 meter brede skipet ble levert av Karstensens Skibsværft Juni 2011, og er designet av Vik og Sandvik med Karl Sandvik i spissen. Skipet er utrustet for pelagisk fiskeri med ringnot eller trål, men er også utstyrt med DP-system, laboratorium og senkekjøl med hydroakustiske instrumenter, samt mulighet for flere ulike offshore oppdrag. Designet har lagt vekt på lavest mulige miljøutslipp, lavt drivstofforbruk og sikkerhet for mannskapet, noe rederiet fikk Fiskeridirektoratets miljøpris for i 2012. Ervik & Sævik leier ut skipet til oljeselskap og forskningsinstitusjoner som kan ha interesse av fartøyet.

 

 

LAST NED BROSJYRE: Christina E (pfd)

Lengde o.a. 80,40 m
Lengde b.p.p. 71,80 m
Bredde mld. 16,60 m
Dybde i riss sh.dk. 10,00 m
Dybde i riss til h.dk 7,20 m
RSW kap. ca. 2000 m3
GT 3623
IMO 9554573
Drivstofftankene 570 m3 diesel olje
Ferskvannstankene 150 m3
Vannballast 450 m3.

“Christina E” is a state-of-the-art fishing vessel, also performing offshore-, and research operations. Karstensens Skibsværft delivered the 80 meters long and 16.6 meters wide vessel June 2011, whereas designed by Wärtsilä Ship Design. The vessel is designed to perform pelagic fishing with purse seine or trawl, but is also equipped with DP-system, laboratory and a lower keel with hydro acoustic instruments, and possibility for ROV operations. The design emphasizes technologies that minimize environmental impact, low fuel consumption and safety of the crew. Because of this, the Norwegian Directorate of Fisheries awarded the company the Environmental award 2012. Ervik & Sævik charter the ship to oil companies and research institutions that may be interested in the vessel.

 

 

DOWNLOAD BROCHURE: Christina E (pfd)

Length o.a. 80,40 m
Length b.p.p. 71,80 m
With 16,60 m
Molded Depth to sh.dk. 10,00 m
Molded depth to h.dk 7,20 m
RSW Cap. ca. 2000 m3
GT 3623
IMO 9554573
Fuel tank 570 m3 diesel olje
Fresh water tank 150 m3
Water Ballast 450 m3.