Fiskeri

 

 

«Christina E» er utrustet for pelagisk fiskeri med ringnot eller trål. Ringnoten settes ut på styrbord side akter, og vil bli brukt til fangst av sild, makrell eller andre konsumfisk som går i stim. Ringnoten er omtrent 260 meter dyp, og er 850 meter lang.

Skipet har et nyutviklet undertrykkssystem for skånsom ombordpumping av fisk. Fisken lastes etter hevertprinsippet fra noten opp i RSW-tanker (Refrigerated Sea Water) med undertrykk. Dermed unngås skade på fisken, fordi det ikke vil være mekanisk kontakt mellom fangst og pumper. Det er Havyard Fish Handling & Refrigation (MMC) som har utviklet systemet i samarbeid med SINTEF.

Les mer om systemet her.