Ervik & Sævik, samt mannskapet ombord på Christina E er med å støtte en rekke hjelpeprosjekter i Ecuador.

San Vicente de Paul i Quito, Ecuador Et barnehjem som drives av nonneorden med samme navn i Ecuador. De tar hånd om ca 70 barn i alderen 2-16 år, og over 35 små barn under 2 år.

 

Children of the Andes Dette er et stort prosjekt, hvor vi støtter en barneskole startet av Normannen Odd E Hanssen i Ecuador. Dette er en skole hvor barna begynner i en alder av 3 år, og som tar vare på de hele veien gjennom videregående skole, totalt 15 år. Det startet i 2011 i en midlertidig bygning, med 2 klasser på 25 barn i hver. I september 2012, startet de opp det nye skoleåret i det ferdige anlegget, med en ny gruppe med 2 x 25 barn på 3 år. Hovedaktiviteten og formålet, er utdanning av de små barna og oppdragelse i et godt miljø, i samarbeid med deres familier. Familiene til barna får tilbud om lese- og skriveopplæring, samt seminarer om ernæring, helse og rent vann.

 

SOS Barnebyer SOS-barnebyer har jobbet i Quito siden 1963. I dag tilbyr de sentre med barnepass hvor barna er i trygge hender mens foreldre er ute og jobber. For barn i Quito som har mistet foreldreomsorg, kan SOS familiene gi et kjærlig hjem for opptil 108 barn.  Når unge mennesker fra SOS-barnebyen er klar til å forlate sin familie for å fullføre sin videregående utdanning eller yrkesrettet opplæring, gir SOS Ungdomsprogrammet en felles bolig i byen. I et omsorgsfullt miljø og med støtte fra kvalifiserte rådgivere, kan ungdommene planlegge fremtiden sin, og i økende grad ta ansvar og forberede seg på et selvstendig voksenliv.

 

Misjonsalliansen Misjonsalliansens arbeider i de store slumområdene Isla Trinitaria og Zona Norte, som begge ligger i havnebyen Guayaquil. Omtrent 500 000 mennesker lever der, mange av dem i stor fattigdom. Misjonsalliansen vil bidra til at marginaliserte og diskriminerte folkegrupper får tro på seg selv, slik at de kan oppnå forandringer både i egne liv og i samfunnet de lever i. De jobber for å skape samhold og solidaritet i slumområder preget av strid og mistillit innbyggerne imellom.