Møteplass, næringspark og terminal for kystruten

Ervik & Sævik sine planer for Mjølstadneset vil gi både næringsutvikling, et møtested for lokalbefolkningen og en god velkomst til turister som seiler med Havila Kystruten og Hurtigruten.

Fiskebåtrederiet Ervik & Sævik har tidligere leid kontorlokaler på Mjølstadneset, men måtte flytte ut da huseier selv trengte mer plass. I jakten på nye kontorlokaler endte det med at Ervik & Sævik kjøpte tomt og vil bygge på Mjølstadneset.

Daglig leder, Rita Sævik, sier de ønsker å være i det maritime miljøet som er på Mjølstadneset.

  • På Mjølstadneset er vi tett på annen næringsvirksomhet og ikke minst er vi helt på kaikanten med nærkontakt med fiskebåter og skipstrafikken. Det er vårt miljø, våre kollegaer og der vi ønsker å være.

I stedet for å bare bygge kontor- og servicelokale til Ervik & Sævik, vil rederiet bruke sjansen til å bygge større og være med på å viderutvikle Mjølstadneset som et attraktivt næringsområde.

Kantine og kafe

I et kontorbygg skal det være plass til flere leietakere og det er naturlig med en kantine. Men Rita Sævik sier de ønsker å åpne denne opp for alle som arbeider og ferdes på Mjølstadneset, eller som har lyst til å stikke innom for en matbit og følge med på skipstrafikken som passerer.

  • Vi har også fått hjelp fra Invit arkitekter som har skapt et lokale så fint at det vil bli et rom og et samlingspunkt som kan brukes til selskap, konfirmasjon, bryllup og lignende

Hallbjørn Tømmerbakk fra tidligere Bogne Breseri har vært med i planleggingen, og for Ervik & Sævik er han en ønsket potensiell driver av kafeen.

Kunst og foaje

I mange år har Ervik & Sævik investert i variert og spennende kunst. Denne vil bli brukt til utsmykking av bygget. I inngangspartiet blir det kombinert foaje og levende galleri. Med gode kontakter i kunstverdenen nevner Rita Sævik utstillere som Magne Furuholmen og Nico Widerberg.

I arbeidet med publikumsområde som kafe og foaje er det også lagt vekt på at det skal være trygg avstand og adskilt fra industrien.

Terminal

En annen del av næringsbygget til Ervik & Sævik kan bli ny terminal for reisende med Havila Kystruten og Hurtigruten.

  • Da kan vi ta imot de reisende til Havlandet i et nytt og fint bygg med tilrettelagt venterom med informasjon om Herøy og Sunnmøre der de også har tilgang til kafe.

Flere bygg

I tillegg til planene for Ervik & Sævik sitt eget bygg har Rita Sævik også vært inne i arbeidet med andre potensielle utbyggere. Dermed er det flere bygg som ligger i planene som nå blir presentert for politikerne.

Fosnot, tidligere Fosnavåg Notbøteri, ønsker å bygge nytt bøteri. De har vært ved Fosnavåg havn i over seksti år, og skal holde frem med drift der, men har i tillegg et sterkt ønske om å etablere seg på Mjølstadneset med kontor og lager for nøter til fiskeflåten i tillegg til plass til vedlikehold og reparasjon av fiskevegn. Et anlegg på Mjølstadneset vil gi Fosnot både bedre plass og direkte tilgang til skipstrafikken som går i skipsleia rett forbi den nye næringsparken.

I planene som blir presenterte er det også tegnet inn nybygg og videreutvikling av Astor Plast som holder til på Mjølstadneset og som trenger mer plass.

Et annet element er bygging av mer kai, noe som kommunen allerede har satt av 30 millioner kroner til.

Utvikle lokalsamfunnet

Rita Sævik sier de gjennom planene på Mjølstadneset ønsker å investere i utvikling av lokalsamfunnet.

  • Dette blir et bidrag til å bygge lokalsamfunnet og skape flere arbeidsplasser.