Offshore

 

 

Christina E» er et kombinasjonsfartøy, godt egnet for ulike offshoreoppdrag. Skipet har:

 • DP 1-system
 • Senkekjøl med hydroakustiske instrumenter
 • HiPAP 500
 • Flere laboratorium
 • Dekkareal på hele 240 m2
 • Plass til fem 20 ft kontainere.
 • Lugarkapasitet for et mannskap på 34 personer i seks enkeltlugarer og 14 dobbeltlugarer, alle med egne dusj/toalett. Fire av lugarene har egne soverom.

«Christina E» er klasset i DNV-GL med følgende notasjon: +1A1 ICE-C, Fishing Vessel, E0, DYNPOS-AUT.

 

achilles jqsdnv-gl

 

 

 

 

Christina E er godt egnet for følgende operasjoner;

 • ROV
 • Bunnundersøkelser
 • Rørinspeskjoner
 • Seismikk
 • Research

Christina E har jobbet både på norsk og britisk sektor for flere aktører.

 

 

LAST NED BROSJYRE: Christina E (pdf)

 

 

“Christina E” is a multipurpose vessel, suitable for offshore operations. The vessel is equipped with:

 • DP 1-system
 • Lower Keel With hydrostatic instruments
 • HiPAP 500
 • Laboratories
 • Free Deck Space of 240 m2
 • Space for five 20 ft containers
 • The ship can accommodate a crew of 34 people in six single cabins and 14 double cabins, all with ensuite shower / toilet. Four of the cabins have their own bedroom.

DNVGL has classified “Christina E” with the following notation: + 1A1 ICE-C, Fishing Vessel, E0, DYNPOS-AUT.

Christina E is suited for following operations:

 • ROV
 • Bottom Surveys
 • Pipe inspections
 • Seismic
 • Research

Christina E has been working on Norwegian and British sector by sevral different Companies.

 

 

Download Brochure Christina E (pdf)