Om oss

 

 

Rederiet Ervik & Sævik AS ble i 2006 startet av Espen Ervik og Rita Sævik. Rita er daglig leder i firmaet og Espen teknisk sjef og skipper på «Christina E». 

Ervik & Sævik drifter M/S Christina E som i dag jobber innenfor fiskeri og offshore.

 

 

 

Åpenhet i Ervik & Sævik AS og Christina E AS

Den 1.juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Loven tar for seg virksomheters arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Selskaper skal fra nå av kunne dokumentere hvordan man arbeider med å hindre brudd på menneskerettighetene både internt og hos sine leverandører.

Ervik & Sævik AS ivaretar menneskerettigheter og gode arbeidsforhold for sine ansatte og oppfordrer alle våre leverandører og forretningsforbindelser til å gjøre det samme.  I dag er dette forankret i våre prosedyrer og retningslinjer. Kartlegging av leverandører og samarbeidspartnere samt mer systematisk innhenting av informasjon vil legge grunnlag for risikokartlegging og oppfølging av våre forbindelser slik at vi aktivt kan forebygge og begrense negative konsekvenser.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon kan du kontakte oss på post@e-s.no.

 

English translation