MMC First Process har i samarbeid med Ervik & Sævik og SINTEF utviklet et fremtidsrettet pumpesystem for ombordlasting av sild og makrell fra ringnot. Resultatet er en ringnotsnurper som laster sild, makrell og andre pelagiske arter skånsomt ombord.

Vanligvis skjer ombordpumping av fisk ved hjelp av skovlpumper som suger og trykker fisken ombord gjennom en pumpeslange. Fisken går opp i en silkasse der pumpevann og fisk skilles, og vannet renner ut gjennom en rist mens fisken går ned i en lagringstank. I det nye systemet skapes et undertrykk i lagringstanken og fisken fraktes gjennom et lukket system helt fra den hentes opp fra sjøen, via nyutviklet avsilkasse og ned i tank. Dermed kan fisken suges opp fra nota og til tanken.

Det nye utstyret innebærer at fisken får en mer skånsom behandling og unngår slag og trykkskader fra skovler i pumpa. I det nye systemet fraktes fisken til RSW-tankene (Refrigerated Sea Water) med forhåndskjølt vann. Tankene har nytt design; er frittstående med oval form, har slett overflate, noe som optimaliserer den kalde vannstrømmen gjennom fisken, og som gir god fordeling av det kalde vannet.

All erfaring hittil viser at den skånsomme behandlingen, i lag med den optimale kjølingen, høyner kvaliteten på fisken betraktelig.

Målet var, og er, å levere bedre kvalitet. Pumpekapasiteten er opp til 1.000 tonn per time, og systemet gir sikker måling av hvor mye fisk som pumpes inn uten manuell peiling. Det er også automatisk vaskesystem for tankene etter bruk.